با احساسات افراد بازی نکنید!

درخواست حذف این مطلب

اکرم صلّی الله علیه و آله :
ثلاث لا یجوز اللّعب فیهنّ، الطّلاق و النّکاح و العتق.
سه چیز است که شوخى و بازی بردار نیست: طلاق و ازدواج و آزاد برده.
-نهج الفصاحه-

وجه مشترک این سه، برانگیختگی احساس در اونهاست.

بعضی به هر کی میرسند پیشنهاد ازدواج ودوستی میدن!
مگه با چند نفر میشه ازدواج کرد؟!
فکر کردی با پیشنهاداتت چه به حال و روز طرف، و زندگی امروز و فردای اون میاری؟!
آیا اون ی که پیشنهاد تو رو جدی و واقعی گرفته با تو که از ابتدا چنین نبودی، کنار اومدن و کنار کشیدنتون یکیه؟!

بعضی همسران دم به ساعت و سر هر موضوعی طلاق رو پتکی میکنن و بر سر شریک زندگیشون میکوبن،
میدونی چه تنی ازش داری میلرزونی؟!
که اگه میلرزونی یعنی هنوز عاشق تو و زندگیشه!!
چرا بیرحمانه اینجور ی رو آزار میدی که روزی عهد و پیمان مکتوب بر خوشبختی و آرامش اون بسته ای؟!

بعضی مرتب وعده ی دروغین استقلال و آقایی به زیردستانشون میدن!
میدونی یه انسان رو با وعده های تو خالی سر من، ده ده در خودش میشکنی؟! و غرورشو با کمال بی رحمی ذبح میکنی؟!
میدونی اون وقتی که تو راحت خو ده بودی اون چه خواب و خیالهایی تو سرش میپرورانده و بهشون لبخند میزده؟!
آیا میدونی قاتل احساسات انسانی ضعیف و بی گناه شده ای که بالاترین گناهش دل گرم شدن به وعده های تویی بوده که به خیال خودش اهل جوانمردی و بزرگ و آقایی هستی؟!!

خواهشا روان افراد را به بازی نگیریم!